Thiết kế thiết bị đỗ xe thông minh

Thiết kế thiết bị đỗ xe thông minh

Thông số máy

    • Vật liệu:          Inox SUS 304
  • Đối tác:           Clever Group
  • Khối lượng:    1 kg
  • Kích thước:   phi 15cm x 4 cm

 

Yêu cầu khách hàng: Thiết kế vỏ ngoài thiết bị
                                       Khả năng chịu tải 3 tấn
                                       Hoạt động trong điều kiện ngài trời

Thiết kế 3D

https://clevergroup.ai/news/smart-parking-for-people-with-disability-2