Thiết kế hàng rào ban công

Thiết kế hàng chắn ban công

Thông số máy

  • Vật liệu:        Sắt SS400, Inox SUS 304 
  • Đối tác:         Renovum (Hà Lan)
  • Khối lượng:   420 kg
  • Không gian:  4.5 m x 1 m x 1.3 m

Yêu cầu khách hàng:  Thiết kế 3D ban công theo yêu cầu
                                        Thiết kế đảm bảo khả năng gia công, đề xuất phương                             án gia công

Bản vẽ 2D