CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC

GIẢI PHÁP

Robot Công nghiệp

Tự động hóa linh hoạtchính xác, dễ dàng áp dụng cho các bài toán đặc thù. Giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai và dễ dàng thay đổi ứng dụng.

<<Xem thêm>>

Tự động hóa

Thiết kế hệ thống, máy tự động hóa theo nhu cầu của khách hàng.
Giúp khách hàng dễ dàng quản lý năng suất chất lượng sản phẩm, giảm chi phíhạn chế rủi ro.

<<Xem thêm>>

Thiết kế kiểu dáng công nghiệp

Kinh nghiệm trong thiết kế 2D, 3Dsản xuất, gia công. Thiết kế kiểu dáng sản phẩm chi tiết, thẩm mỹ và phù hợp. Chi tiết đến gia công, lắp ráp, tư vấn nguyên công, vật liệu và hỗ trợ sẳn xuất. Phù hợp với khả năng gia công  và chuỗi cung ứng.

<<Xem thêm>>

robot delta 3
Xử lý ảnh

Ứng dụng giải quyết các bài toán khó nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Xác định sản phẩm, xác định lỗi, phân biệt sản phẩm. 

<<Xem thêm>>

23

Dự án đã hoàn thành

20

nhà máy/ khách hàng

04

TỈNH THÀNH

05

nĂM KINH NGHIỆM

17

NHÂN VIÊN

Dự Án

 

TOP LOAD PICK&PLACE CASE PACKER

TOP LOAD PICK&PLACE CASE PACKER  Complete solutions for bagged product Maximum Standardize| Minimum Customize  A Complete Solution for Packaging Various Bagged Products where Applying the

Read More »

FULLY AUTOMATIC CASE PACKER

FULLY AUTOMATIC CASE PACKER Time To Rethink Automated End-of-Line Solutions Achieve perfect case packing for pouches without affecting production efficiency. A Integrated Solution for Packaging

Read More »

TOP LOAD PICK&PLACE CASE PACKER

TOP LOAD PICK&PLACE CASE PACKER  Complete solutions for bagged product Maximum Standardize| Minimum Customize  A Complete Solution for Packaging Various Bagged Products where Applying the

Read More »

FULLY AUTOMATIC CASE PACKER

FULLY AUTOMATIC CASE PACKER Time To Rethink Automated End-of-Line Solutions Achieve perfect case packing for pouches without affecting production efficiency. A Integrated Solution for Packaging

Read More »

TOP LOAD PICK&PLACE CASE PACKER

TOP LOAD PICK&PLACE CASE PACKER  Complete solutions for bagged product Maximum Standardize| Minimum Customize  A Complete Solution for Packaging Various Bagged Products where Applying the

Read More »

FULLY AUTOMATIC CASE PACKER

FULLY AUTOMATIC CASE PACKER Time To Rethink Automated End-of-Line Solutions Achieve perfect case packing for pouches without affecting production efficiency. A Integrated Solution for Packaging

Read More »

THAM GIA VỚI ROBOLINKS (CAREERS)