Giải Pháp

ROBOT CÔNG NGHIỆP

Giải pháp yêu cầu theo biên dạng 2D

1. Hệ thống Robot hàn biên dạng
2. Hệ thống Robot phun keo theo biên dạng
3. Hệ thống Robot mài ba-via theo biên dạng

LoadandUnloadCNC

Giải pháp cấp phôi và gắp sản phẩm

1. Hệ thống Robot cấp phôi, gắp chi tiết CNC
2. Hệ thống Robot gắp sản phẩm ép nhựa
3. Hệ thống Robot cấp phôi tự động
4. Hệ thống Robot xếp hàng Pallet, Tray,..

Giải pháp yêu cầu theo biên dạng 3D

1. Robot in 3D
2. Robot điêu khắc gỗ, xốp
3. Robot sơn

TỰ ĐỘNG HÓA

Hệ thống tự động hóa ngành sơn

Hệ thống Đóng gói tự động Delta robot

Hệ thống tự động hóa ngành đóng gói

THIẾT KẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thiết kế sản phẩm công nghiệp, máy móc

Thiết kế sản phẩm gia dụng

Thiết kế sản phẩm, chi tiết cơ khí

XỬ LÝ ẢNH

Xác định sản phẩm lỗi

Nhận biết vị trí và hướng sản phẩm

Tính toán kích thước sản phẩm