Thiết kế máy cắt lazer 3 trục

Thiết kế máy cắt Lazer

Thông số máy

Yêu cầu khách hàng:  Thiết kế cụm cắt lazer
                                       Thiết kế bàn nâng phôi
                                       Thiết kế bao che, tủ điện
                                       Thiết kế cửa đối trọng

Thiết kế 3D