Thiết kế Robot Delta

Thiết kế hệ Robot Delta

Thông số động học

 •    Rb = 225    mm
 •    L    =  315  mm
 •    p    =  829   mm
 •    Re  = 78    mm
 •    h    = 102  mm

Thông số máy

 • Vật liệu                         | Carbon fiber, Nhôm 6061
 • Đối tác                          | VAS Corporation
 • Không gian làm việc  |  X,Y = 1130 mm      :        Z = 425 mm
 • Khối lượng                   |  54 kg
 • Tải trọng                      |  8 kg
 • Trục xoay tool             |  Có thể lắp trực tiếp (360 deg)

Thiết kế 3D